Verzenden & retourneren

Verzenden

Binnen Nederland
Verzendkosten voor brievenpost bedraagt € 1,- tot  € 3,- (gewichtsafhankelijk)
Verzendkosten voor pakketpost bedraagt  € 7,50 tot een gewicht van 30 kilogram
(administratie- en verpakkingskosten zijn inbegrepen)

Naar België 
Verzendkosten voor brievenpostpakketje bedraagt € 7,75 (tot 2000 gram)
Verzendkosten voor pakketpost bedraagt  € 10,95 tot een gewicht van 30 kilogram
(administratie- en verpakkingskosten zijn inbegrepen)

Goederen mogen niet verzonden worden naar België middels zogenaamde brievenbuspost.
 
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering d.m.v. bezorging aan het huis- c.q. werkadres van de consument of aan het zakelijke adres van de wederverkoper. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever nadat Mijn Rouw hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Mijn Rouw houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan een vervoersorganisatie. U ontvangt hiervan een bevestiging middels e-mail. De vervoerskosten die u vooruit betaalt voor het kunnen transporteren van de goederen, treft u aan op de factuur. Mijn Rouw behoudt zich het recht voor om zelf te beslissen welke vervoerder de goederen transporteert, e.e.a. afwegende per zending m.b.t. de kwaliteit, gewicht en dergelijke.

Retourneren
Indien u een (ongepersonaliseerd) product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Mijn Rouw retour te zenden. LET OP: dit recht zal in de meeste gevallen niet van toepassing zijn omdat de meeste van onze producten gepersonaliseerd worden. Eenmaal gepersonaliseerde producten kunnen uiteraard niet geretourneerd worden. Retourzendingen worden in het eerste geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen gebruikssporen vertoont. De kosten van het retourzenden komen voor rekening van de klant zelf tenzij de oorzaak aan Mijn Rouw te verwijten is. Mijn Rouw retourneert binnen 7 dagen na retourontvangst van de producten de betaalde prijzen van de teruggestuurde producten. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.